DESONS

Sobre el so i altres temes

muntanya

Veus i Poemes - una nova web

Detall d'un plat de ceràmica

VEUS I POEMES - Una nova web sobre la veu. Recull material dispers del Quadern de Sons (2003-2014) i l'actualitza, amplia i segueix.

Amb tres espais:

  • POEMES - Veus que diuen poemes. Veus d'amics, coneguts, companys de la feina i familiars.
  • VEUS - Veus diverses, de molts moments, llocs i èpoques diverses.
  • TEXT - També, a través del text, podem saber de les veus. Imaginar-les i sentir-les.

Aquesta web tindrà un ritme pausat, entre formiga i tortuga. No serà un recull exhaustiu, ni ho vol ser.

Es tracta de trobar, recollir, compartir i assaborir.

< tornar a SONS