DESONS

Sobre el so i altres temes

muntanya

Reduir el territori

Poema de Montserrat Riba

Reduir el territori Minvar
l'activitat Retallar la paraula
Perforar l'espai Evitar vans
contactes Estar atent als pro-
pis errors Desterrar rictus fatus
Meditar en la mort La Vida
cap dins els confins d'una sola
llamborda El món sencer rau
enrotllat dins el teu cap.

Poema de Montserrat Riba, a El bol del mendicant. Edicions Proa, 2011.

< tornar a ALTRES