DESONS

Sobre el so i altres temes

muntanya

Rebobinar - Rememorar

Un dels sons que vaig tornar a sentir mentre copiava, amb el meu magnetòfon Nagra, alguns ambients de les cintes de rodatge de Latino Bar (Paul Leduc, 1991), és el de rebobinar la cinta.

Copiant cintes amb el Nagra

El Nagra és un magnetòfon de cinta oberta, portàtil, dissenyat per a la gravació per a cinema, especialment. És molt robust, té tres velocitats de la cinta i una molt bona qualitat del so. És un màquina excepcional. I no és lleuger, pesa 6,4 Kg.

A l'hora de rebobinar la cinta, i per facilitar la localització del punt que es vol escoltar, una palanca ajuda a graduar la velocitat d'aquest anar enrere i també modifica la distància de la cinta al propi cap de reproducció.

Quan més a prop del cap de lectura, fregant-lo més o menys, més fort i clar serà el so. Evidentment, quan més depressa fem anar la cinta, més amunt tindrem el seu to, més aguda serà la nota.

Vaig gravar, doncs, algunes rebobinades.


Rebobinar una cinta amb música.


Rebobinar una cinta, amb sons i paraula.

Més endavant vaig pensar que el rebobinar una cinta i el so que s'hi fa té un cert paral·lelisme amb el fet de recordar i rememorar.

Tot i que, quan volem recordar - o he de dir rememorar, que revela intencionalitat? - anem de pet a un moment anterior i fem un play a la memòria, que reproduirà el record, afegint-hi - cada cop - una mica de distorsió.

Sí, no és ben bé el mateix, o no sé trobar-hi una millor relació.

Aquest so del rebobinar - accelerat, impacient, nebulós, imprecís - alguna cosa té. Ja la trobaré.

< tornar a SONS