DESONS

Sobre el so i altres temes

muntanya

Mapa Sonor - 1

darrere_la_catedral

(13 desembre 2021) Ja hi ha els primers cinc enregistraments, triats del meu arxiu sonor, i penjats a DESONS, un projecte propi de mapa sonor a aporee.org/maps.

Aquestes són gravacions dels anys 2005 i 2006, quan vaig passar de gravar amb un modest minidisc Sony MZ-R30 a un Microtrack 24/96 de la casa M-Audio, també modest.

No és el primer cop que batallo amb els mapes sonors. Al febrer de 2008 vaig començar Sons del Quadern - Barcelona, que va acabar tenint 61 sons ubicats. Però els canvis en les eines utilitzades (la Google Maps API, entre d'altres), l'han tornat inoperatiu.

Jo mateix em deia, durant els dies en els que començava aquell primer mapa sonor:

Engegar aquest mapa està servint per adornar-me (realment, no teòricament) del difícil que pot resultar intentar retratar, o definir, un espai. Què és allò que millor el defineix?

M'agradaria captar les reverberacions i els ecos de certs llocs (places o carrers). M'agradaria captar les músiques de la gent parlant, sense descobrir de què parlen.

Com més sons clavo al mapa, més sons em falten. Quants carrers sense so! Quants barris on anar!

De fet, bona part d'aquells sons seran els que forniran el nou projecte, tornant als enregistraments originals per a poder obtenir uns arxius més llargs, seguint les recomanacions d'aporee.

No soc un gran amant dels mapes sonors, tot i haver tingut la meva època d'enlluernament. Són una bona eina per a descobrir sons i situar-los, ja que els mapes poden mostrar els edificis, els parcs i els carrers de l'entorn. Però poden tenir un bon punt d'avorrits.

I no parlem dels mapes on es convida a tothom que enviï les seves gravacions fetes, en moltes ocasions, amb els mòbils. La qualitat és molt desigual i el soroll que provoca el vent, sempre tan difícil d'aplacar, només fa que empitjorar el resultat.

En canvi, en comptes d'un mapa - pensava aleshores i encara ho penso - una petita pàgina podria donar més de sí, dedicada a cada so o a un grup de sons, amb fotos ben triades, amb un text documentat i amb tot un context explicat.

Veurem fins on arribem. Aporee.org és una plataforma sòlida i amb molts projectes de mapes en marxa. També aniré penjant els mateixos sons a Freesound, on hi soc des de 2005.

< tornar a SONS