DESONS

Sobre el so i altres temes

muntanya

ALTRES

Tot allò que té poc a veure amb el so, però que tanmateix…